me-vereine-v1.0-20191212 - Postschwimmverein Leipzig e.V.